PK-Software Development

  "The professional quality and easily to use software"

กลับสู่โฮมเพจ  PK-Name Card  |  Smile Help  |  ดาวน์โหลด  |  การสั่งซื้อโปรแกรม  |  ถาม-ตอบปัญหา  |  การติดต่อ

  สั่งซื้อโปรแกรม  
...

การติดต่อกับผู้พัฒนาโปรแกรม


ถ้าผู้ใช้มีปัญหา, คำถาม, ข้อแนะนำ หรือต้องการให้เพิ่มเติมความสามารถใด ๆ ในโปรแกรมต่าง ๆ ผู้ใช้สามารถติดต่อผู้พัฒนาโปรแกรมได้ที่ pen02_orange.gif support@pksoftware.com หรือ telephone01_yellow.gif
032-337120

โทรศัพท์:
ที่ทำงาน: 032-337120

อินเตอร์เน็ต:
อีเมล์: support@pksoftware.com
โฮมเพจ: http://www.pksoftware.com

 

 

โฮมเพจ  |  PK-Name Card  |  Smile Help  |  ดาวน์โหลด  |  การสั่งซื้อโปรแกรม  |  ถาม-ตอบปัญหา  |  การติดต่อ

PK-Software Development (R) - 1 ตุลาคม 2557
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2543-2557 โดย นายภควัต กุลจันทร์ ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์แห่งประเทศไทย
อีเมล์: support@pksoftware.com  โฮมเพจ: http://www.pksoftware.com