PK-Software Development

  "The professional quality and easily to use software"

กลับสู่โฮมเพจ  PK-Name Card  |  Smile Help  |  ดาวน์โหลด  |  การสั่งซื้อโปรแกรม  |  ถาม-ตอบปัญหา  |  การติดต่อ

  สั่งซื้อโปรแกรม  
...

ดาวน์โหลดโปรแกรม


โปรแกรมต่าง ๆ ของ PK-Software Development เป็นโปรแกรมที่เรียกว่า Shareware หรือโปรแกรมที่สามารถทดลองใช้งานเพื่อทดสอบความสามารถของโปรแกรม ก่อนที่จะตัดสินใจลงทะเบียน สั่งซื้อโปรแกรม  ผู้ใช้สามารถทดลองใช้งานโปรแกรมรุ่นยังไม่ได้ลงทะเบียนได้ ฟรี!!! และถ้าผู้ใช้ถูกใจในความสามารถของโปรแกรม ผู้ใช้สามารถสนับสนุนผู้พัฒนาโปรแกรม ได้โดยการลงทะเบียนสั่งซื้อโปรแกรมรุ่นลงทะเบียนไปใช้งาน

โปรแกรมสร้างนามบัตร PK-Name Card รุ่นที่ 1.2: [1.22 MB]
ดาวน์โหลด: http://www.pksoftware.com/download/pknsetup.exe

โปรแกรมสร้างแฟ้มช่วยเหลือ Smile Help รุ่นที่ 1.1: [867 KB]
ดาวน์โหลด: http://www.pksoftware.com/download/smhsetup.exe

ฟรีดาวน์โหลด:
แฟ้มต่าง ๆ ในส่วนของฟรีดาวน์โหลดนี้ เป็นแฟ้มที่สามารถนำไปใช้งาน หรือนำไปแจกจ่ายได้ตามสบาย แต่จะต้องเป็นการแจกจ่าย ฟรี!!! เท่านั้น
แฟ้มรูปภาพประกอบนามบัตร "Animals Cartoon" [998 KB] - ภาพการ์ตูนสัตว์น่ารัก
แฟ้มรูปภาพประกอบนามบัตร "Clip Art" [1.32 MB] - ภาพการ์ตูนคน สัตว์ และสิ่งของ
แฟ้มรูปภาพประกอบนามบัตร "Background" [1.15 MB] - ภาพฉากหลังนามบัตร
 

 

โฮมเพจ  |  PK-Name Card  |  Smile Help  |  ดาวน์โหลด  |  การสั่งซื้อโปรแกรม  |  ถาม-ตอบปัญหา  |  การติดต่อ

PK-Software Development (R) - 1 ตุลาคม 2557
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2543-2557 โดย นายภควัต กุลจันทร์ ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์แห่งประเทศไทย
อีเมล์: support@pksoftware.com  โฮมเพจ: http://www.pksoftware.com