PK-Software Development

  "The professional quality and easily to use software"

กลับสู่โฮมเพจ  PK-Name Card  |  Smile Help  |  ดาวน์โหลด  |  การสั่งซื้อโปรแกรม  |  ถาม-ตอบปัญหา  |  การติดต่อ

 dallar.gif ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว  

โปรแกรมสร้างนามบัตร


ภาพตัวอย่างโปรแกรม PK-Name Card 

  PK-Name Card birds_hot.gif
  ดาวน์โหลดโปรแกรม
  การสั่งซื้อโปรแกรม
  การขอรับการปรับปรุงรุ่นฟรี
  รูปภาพประกอบนามบัตร
  ถาม-ตอบปัญหา
  การติดต่อ
 

 โปรแกรมสร้างนามบัตร PK-Name Card รุ่นที่ 1.2


 โปรแกรมสร้างนามบัตร PK-Name Card เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างนามบัตร ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ด้วยโปรแกรมสร้างนามบัตร PK-Name Card นี้ ผู้ใช้จะสามารถสร้างนามบัตรได้อย่างสะดวกและง่ายดาย สำหรับโปรแกรมสร้างนามบัตร PK-Name Card รุ่นที่ 1.2 นี้ ได้เพิ่มเติมความสามารถต่าง ๆ ไว้มากมาย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างนามบัตรได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด

  ความสามารถของโปรแกรม  

check01_red.gif โปรแกรมมีลักษณะ WYSIWYG (What you see is what you get) นั่นคือ  ผู้ใช้ออกแบบนามบัตรด้วยโปรแกรม  PK-Name Card ไว้อย่างไร เวลาที่สั่งพิมพ์นามบัตรออกทางเครื่องพิมพ์ ก็จะได้รูปร่างหน้าตานามบัตรเหมือนอย่างที่ออกแบบไว้ และรายละเอียดต่าง ๆ ของโปรแกรม รวมทั้งส่วนติดต่อกับผู้ใช้เป็นภาษาไทย (Thai Language - User Interface) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน

check01_red.gif สามารถใส่ข้อความลงในนามบัตร โดยข้อความที่ใส่ลงในนามบัตร สามารถพิมพ์ได้หลายบรรทัด และสามารถกำหนด การจัดเรียงข้อความได้ เช่น ชิดด้านซ้าย  กึ่งกลาง หรือชิดด้านขวา  ผู้ใช้สามารถกำหนดสีต่างๆ, รูปแบบตัวอักษร(Font), ขนาด, ความหนา  ความเอียง หรือขีดเส้นใต้ และเงา ได้ตามต้องการ รวมทั้งสามารถใส่ข้อความหมุนได้ (Rotate Text) ลงในนามบัตร ซึ่งกำหนดให้หมุน 0, 90, 180 หรือ 270 องศา ตามความต้องการของผู้ใช้

check01_red.gif สามารถใส่รูปวาด ในลักษณะต่างๆลงในนามบัตรได้  คือ  สี่เหลี่ยม, สี่เหลี่ยมมุมมน, วง, เส้นตรงตามแนวนอน, เส้นตรงตามแนวตั้ง, เส้นตรงเฉียงจากบนลงล่าง และเส้นตรงเฉียงจากล่างขึ้นบน ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดสีเส้น,  สีพื้น, ขนาดเส้น และรูปแบบพื้นได้ (โปร่งหรือทึบ)

check01_red.gif สามารถใส่รูปภาพ (Image) และพื้นหลัง (Background) ลงในนามบัตรได้  ซึ่งโปรแกรม PK-Name Card  รองรับการทำงานกับแฟ้มรูปภาพในรูปแบบแฟ้ม BMP, JPG และ WMF  นอกจากนี้ยังสามารถใช้รูปภาพจาก  Clipboard  ของวินโดวส์ได้อีกด้วย  สำหรับรูปภาพที่มีลักษณะเป็น Bitmap (BMP และ JPG) สามารถหมุนได้ (Rotate), กลับซ้าย-ขวา, กลับบน-ล่าง, สามารถแปลงค่าสี เช่น สี-ขาวดำ, โทนสีเทา, กลับค่าสี, แดงเขียวน้ำเงิน, สีเข้ม-อ่อน, สีมืด-สว่าง และสีทึบ-จางได้ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดลักษณะรูปภาพในแบบต่าง ๆ ได้ด้วย (Effects)  เช่น มัว, มัวละเอียด, นูน, สีสเปร์ หรือคลื่น เป็นต้น

check01_red.gif สามารถเคลื่อนย้าย และย่อ-ขยาย วัตถุต่าง ๆ บนนามบัตรได้อย่างง่ายดาย ด้วยการทำงานที่เรียกว่า Drag & Drop หรือการทำงานในลักษณะ "ลากแล้ววาง" นั่นเอง และสามารถเลือกวัตถุได้ครั้งละหลาย ๆ วัตถุ (Multi Selecting Objects) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดการวัตถุด้านต่าง ๆ รวมทั้งสามารถกดปุ่ม Ctrl+ลูกศร เพื่อเลื่อนตำแหน่งวัตถุในนามบัตรได้ เพราะบางกรณีถ้าเราใช้เม้าส์ในการคลิ้กที่วัตถุแล้วเลื่อน เราอาจจะไม่สามารถเลื่อนวัตถุไปในตำแหน่งที่เราต้องการได้ เนื่องจากมือไม่นิ่ง การใช้ปุ่ม Ctrl+ลูกศร จะทำให้เราสามารถเลื่อนวัตถุได้ในตำแหน่งที่ต้องการความละเอียดแน่นอน

 check01_red.gif กำหนดขนาดนามบัตรได้ตามความต้องการ ผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบนามบัตร (Layouts) ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ เช่น กระดาษนามบัตร (A4 หรือ Letter), ขนาดนามบัตร (ความกว้าง และ ความสูง), ขอบซ้ายและขอบบน (Margin), ช่องว่างระหว่างสดมภ์และแถว (Column/Row Gap) รวมทั้งจำนวนนามบัตรที่ต้องการพิมพ์ในแต่ละสดมภ์และแถว ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างนามบัตรได้หลาย ๆ ขนาด เช่น 3.50 x 2.00 นิ้ว, 3.54 x 2.15 นิ้ว หรือฉลากแผ่นดิสก์ 7 x 7 เซนติเมตร เหล่านี้เป็นต้น

 check01_red.gif สามารถย่อ/ขยายส่วนออกแบบนามบัตรได้ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการออกแบบนามบัตร และทำให้มองเห็นวัตถุต่าง ๆ ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถย่อ/ขยายขนาดได้ตั้งแต่ 25-500% รวมทั้งมีไม้บรรทัดเพื่อแสดงความกว้าง และความยาวของนามบัตร และเพื่ออ้างอิงตำแหน่งต่าง ๆ บนนามบัตรได้อย่างสะดวก ซึ่งสามารถกำหนดได้ว่าจะแสดงหน่วยเป็นเซนติเมตร หรือหน่วยเป็นนิ้วก็ได้

 check01_red.gif รองรับการทำงานกับกระดาษสร้างนามบัตรทุกชนิด ผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบนามบัตรให้เหมาะสมกับกระดาษนามบัตรได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นกระดาษนามบัตรสำเร็จรูป หรือจะเป็นกระดาษปกแข็งที่มีลวดลายสวยงาม สำหรับรูปแบบนามบัตรนั้น นอกเหนือจากที่โปรแกรมได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว ผู้ใช้ยังสามารถเพิ่มเติมรูปแบบนามบัตรได้ด้วยตัวของผู้ใช้เองอีกด้วย

 check01_red.gif สร้างนามบัตรได้อย่างรวดเร็ว ด้วยแฟ้มแม่แบบนามบัตร (Templates) ที่โปรแกรมจัดเตรียมไว้ให้ใช้งาน ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างนามบัตรได้อย่างรวดเร็ว เพียงแต่ผู้ใช้เลือกแฟ้มแม่แบบที่ถูกใจ ใส่ข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้นดูภาพตัวอย่าง และสั่งพิมพ์นามบัตร ผู้ใช้ก็จะได้นามบัตรไว้แจกจ่ายภายในระยะเวลาเพียง 3-5 นาที ทำให้ประหยัดเวลาในการออกแบบนามบัตร และผู้ใช้สามารถสร้างแฟ้มนามบัตรชนิดแม่แบบนามบัตร เพิ่มเติมตามความต้องการได้

 check01_red.gif จัดเก็บข้อมูลของบุคคลในองค์กร ผู้ใช้สามารถใช้ฐานข้อมูลของโปรแกรม เก็บข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information) ของสมาชิกในองค์กรได้ ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการสร้างนามบัตรให้กับสมาชิกในองค์กร เช่น เมื่อต้องการจะสร้างนามบัตรให้กับบุคคลที่ต้องการ ก็เพียงแต่เลือกแฟ้มแม่แบบที่จัดเตรียมไว้ให้ จากนั้นเลือกข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องการ แล้วสั่งพิมพ์นามบัตร ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการสร้างนามบัตร ที่ใช้เวลาในการสร้างอย่างรวดเร็วและง่ายดาย

check01_red.gif ในขั้นตอนการสั่งพิมพ์นามบัตร ผู้ใช้สามารถกำหนดได้ว่าจะให้พิมพ์นามบัตรแบบเต็มหน้ากระดาษ หรือแบบทดสอบก็ได้ ซึ่งการพิมพ์แบบเต็มหน้ากระดาษคือ การสั่งพิมพ์นามบัตรออกมาตามจำนวนที่ผู้ใช้กำหนด ส่วนการสั่งพิมพ์แบบทดสอบคือ การสั่งพิมพ์นามบัตรออกมาจำนวน 1 ใบ  เพื่อที่จะดูตัวอย่างผลงานก่อนที่จะสั่งพิมพ์เพื่อใช้งานจริง รวมทั้งผู้ใช้สามารถ ดูภาพตัวอย่างนามบัตรที่ออกแบบ ก่อนที่จะพิมพ์ออกมาใช้งานได้ หรือที่เราเรียกกันว่า ภาพตัวอย่างก่อนพิมพ์ (Print Preview)

check01_red.gif การพิมพ์นามบัตรออกมาทางเครื่องพิมพ์ สามารถกำหนดได้ว่า ต้องการจะให้มีเส้นกรอบล้อมรอบนามบัตร ด้วยหรือไม่ ซึ่งสามารถกำหนดได้  4  ลักษณะคือ  พิมพ์เส้นกรอบในลักษณะเส้นประล้อมรอบนามบัตรแต่ละใบ,  พิมพ์เส้นแบ่งนามบัตรเฉพาะบริเวณมุมต่าง ๆ ของนามบัตรแต่ละใบ, พิมพ์เส้นแบ่งนามบัตรในลักษณะเส้นรอบขอบกระดาษ และไม่ต้องพิมพ์เส้นกรอบล้อมรอบนามบัตรใด ๆ เลย

check01_red.gif สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์หัวเข็ม,  เครื่องพิมพ์เลเซอร์,  เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท หรือเครื่องพิมพ์ใดๆก็ตามที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

check01_red.gif บันทึกข้อมูลนามบัตรที่ออกแบบ หลังจากการสร้างและพิมพ์นามบัตรต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว  ผู้ใช้สามารถบันทึกนามบัตรที่ออกแบบไว้แล้ว เก็บไว้แก้ไขหรือใช้งานในครั้งต่อไปได้  ซึ่งแฟ้มที่ถูกบันทึกด้วยโปรแกรม PK-Name Card จะมีนามสกุล .PKN

"ด้วยโปรแกรมสร้างนามบัตร PK-Name Card ผู้ใช้จะสามารถสร้างนามบัตรได้อย่างสะดวกง่ายดาย และได้ผลงานในระดับมืออาชีพ"

ขอเชิญพิสูจน์ความสามารถของโปรแกรมด้วยตัวของท่านเองได้แล้ว...วันนี้!!!
 
ดาวน์โหลดโปรแกรม
การสั่งซื้อโปรแกรม

สำหรับ ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถขอรับการปรับปรุงรุ่นโปรแกรมได้ ฟรี!!!
การปรับปรุงรุ่นโปรแกรม

 

โฮมเพจ  |  PK-Name Card  |  Smile Help  |  ดาวน์โหลด  |  การสั่งซื้อโปรแกรม  |  ถาม-ตอบปัญหา  |  การติดต่อ

PK-Software Development (R)
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2543-2551 โดย นายภควัต กุลจันทร์ ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์แห่งประเทศไทย
อีเมล์: support@pksoftware.com  โฮมเพจ: http://www.pksoftware.com