PK-Software Development

  "The professional quality and easily to use software"

กลับสู่โฮมเพจ  PK-Name Card  |  Smile Help  |  ดาวน์โหลด  |  การสั่งซื้อโปรแกรม  |  ถาม-ตอบปัญหา  |  การติดต่อ

การปรับปรุงรุ่นโปรแกรม  

โปรแกรมสร้างแฟ้มช่วยเหลือ


ภาพตัวอย่างโปรแกรม Smile Help 

  Smile Help
  ดาวน์โหลดโปรแกรม
  การสั่งซื้อโปรแกรม
  การขอรับการปรับปรุงรุ่นฟรี
  รู้จักกับ WinHelp และ Compiler
  การติดต่อ

 โปรแกรมสร้างแฟ้มช่วยเหลือ Smile Help รุ่นที่ 1.1


 โปรแกรมสร้างแฟ้มช่วยเหลือ Smile Help
เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้าง แฟ้มช่วยเหลือ หรือที่เราเรียกกันว่า Help (.HLP) files ด้วยโปรแกรม Smile Help นี้ จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแฟ้มช่วยเหลือได้อย่างสะดวกและง่ายดาย เพราะโปรแกรม Smile Help ได้จัดเตรียมเครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นในการสร้างแฟ้มช่วยเหลือไว้อย่างเพียบพร้อม ไม่ว่าจะเป็น Topic Editor, Windows Editor, Browse Sequence Editor, Contents Editor หรือ Macro Editor เหล่านี้เป็นต้น โปรแกรม Smile Help จะบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับแฟ้มช่วยเหลือที่ผู้ใช้สร้างไว้ในแฟ้ม .SMH (Smile Help - Project File) ซึ่งเป็นแฟ้มโปรเจคของโปรแกรม

โปรแกรม Smile Help ใช้ WinHelp Compiler แบบ 32 บิต ในการคอมไพล์โปรเจคเพื่อสร้างแฟ้มช่วยเหลือ ดังนั้นถ้าในระบบผู้ใช้ยังไม่มี WinHelp Compiler ติดตั้งอยู่ ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดได้จากที่นี่ แฟ้ม WinHelp Compiler

  ความสามารถของโปรแกรม  

square03_purple.gif  สามารถสร้างแฟ้มช่วยเหลือในรูปแบบของ Window Help Files (.HLP)
square03_purple.gif  สามารถสร้างแฟ้มโปรเจค (.HPJ) และแฟ้มรายละเอียด (.RTF) โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการคอมไพล์โปรเจค
square03_purple.gif  สามารถส่งออกและนำเข้าแฟ้มรายละเอียดในรูปแบบ Rich Text Files (.RTF) และ Text Files (.TXT) ได้
square03_purple.gif  มีส่วนสร้างรายละเอียดของแฟ้มภายในโปรแกรมเอง หรือที่เราเรียกกันว่า Topic Editor
square03_purple.gif  ในส่วนของ Topic Editor สามารถกำหนดรูปแบบตัวอักษรได้ เช่น กำหนดสี, ขนาด, ความหนา, เอียง หรือขีดเส้นใต้ หรือมีการทำงานในลักษณะ Word Processor นั่นเอง
square03_purple.gif  มี Windows Editor สำหรับออกแบบหน้าต่างที่จะแสดงรายละเอียดของแฟ้มช่วยเหลือ ซึ่งทำงานในลักษณะ Visual Design นั่นคือ ผู้ใช้สามารถเคลื่อนย้ายและย่อขยาย ตำแหน่งและขนาดได้ตามต้องการ รองรับการทำงานถึง 255 หน้าต่าง
square03_purple.gif  มี Browse Sequence Editor สำหรับกำหนดลำดับการแสดงผลรายละเอียดหรือหัวข้อ (Topic) ในแฟ้มช่วยเหลือ
square03_purple.gif  มี Contents Editor สำหรับสร้าง Contents Files (.CNT) ซึ่งเป็นการแสดงหัวข้อต่าง ๆ แบบ Treeview
square03_purple.gif  มี Macro Editor สำหรับการกำหนดเรียกใช้งาน WinHelp Macro เพื่อเพิ่มลูกเล่นให้กับแฟ้มช่วยเหลือของเรา
square03_purple.gif  มี Topic Properties สำหรับกำหนดคุณลักษณะต่าง ๆ ของหัวข้อ (Topic Footnote) ภายในโปรเจคของเรา
square03_purple.gif  มี Project Options สำหรับกำหนดค่าต่าง ๆ ของโปรเจคแฟ้มช่วยเหลือ (Help Project)
square03_purple.gif  สามารถกำหนด WinHelp Keywords สำหรับหัวข้อ (Topic) ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายโดยการเรียกใช้งาน Topic Properties
square03_purple.gif  สามารถสร้างส่วนเชื่อมโยง (Jump and Popup Link) ระหว่างหัวข้อ (Topic) ต่าง ๆ ในแฟ้มช่วยเหลือ แบบ Normal Link, Target Link, Button Link, Macro Link และ Internet Link
square03_purple.gif  สามารถใช้งานรูปภาพในรูปแบบ Bitmaps, Windows Metafiles และ Segmented Hyper Graphics (Hotspot) ได้
square03_purple.gif  นอกจากนี้ยังมีเครื่องมืออื่น ๆ ที่จะเพิ่มความสะดวกในการแฟ้มแฟ้มช่วยเหลืออีกมากมาย เช่น Auto Text Replacement, Image File Conversion, Screen Capture และ Symbol & Special Charater เหล่านี้เป็นต้น

  ความต้องการของระบบ  

square03_purple.gif  ทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์แบบ 32 บิต (95, 98, 2000, ME, XP และ NT 4.0).
square03_purple.gif  ใช้ Microsoft Windows 32-bit Help Compiler ในการสร้างแฟ้มช่วยเหลือ

 "ด้วยโปรแกรมสร้างแฟ้มช่วยเหลือ Smile Help ผู้ใช้จะพบกับความสะดวกและง่ายดายในการสร้างแฟ้มช่วยเหลือจริง ๆ"

ขอเชิญพิสูจน์ความสามารถของโปรแกรมด้วยตัวของท่านเองได้แล้ว...วันนี้!!!
 
ดาวน์โหลดโปรแกรม
การสั่งซื้อโปรแกรม

สำหรับ ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถขอรับการปรับปรุงรุ่นโปรแกรมได้ ฟรี!!!
การปรับปรุงรุ่นโปรแกรม

 

โฮมเพจ  |  PK-Name Card  |  Smile Help  |  ดาวน์โหลด  |  การสั่งซื้อโปรแกรม  |  ถาม-ตอบปัญหา  |  การติดต่อ

PK-Software Development (R)
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2543-2551 โดย นายภควัต กุลจันทร์ ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์แห่งประเทศไทย
อีเมล์: support@pksoftware.com  โฮมเพจ: http://www.pksoftware.com