PK-Software Development

  "The professional quality and easily to use software"

กลับสู่โฮมเพจ  PK-Name Card  |  Smile Help  |  ดาวน์โหลด  |  การสั่งซื้อโปรแกรม  |  ถาม-ตอบปัญหา  |  การติดต่อ

  สั่งซื้อโปรแกรม  

โปรแกรมสร้างแฟ้มช่วยเหลือ


ภาพตัวอย่างโปรแกรม Smile Help 

  Smile Help
  ดาวน์โหลดโปรแกรม
  การสั่งซื้อโปรแกรม
  การขอรับการปรับปรุงรุ่นฟรี
  รู้จักกับ WinHelp/Compiler
  การติดต่อ

 รู้จักกับ WinHelp และ WinHelp Compiler


 โปรแกรมสร้างแฟ้มช่วยเหลือ Smile Help รุ่นที่ 1.1

"ไทยช่วยไทย ใช้ของไทย ร่วมใจกัน สนับสนุนซอฟต์แวร์ไทย"

WinHelp เป็นชื่อเรียกรูปแบบแฟ้มช่วยเหลือ ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ หรือ Windows Help (.HLP) files สำหรับแฟ้มช่วยเหลือในรูปแบบ WinHelp นี้ อยู่คู่กับวินโดวส์มาตั้งแต่สมัยที่วินโดวส์ยังทำงานบน DOS หรือที่เรียกว่า วินโดวส์แบบ 16 บิต (ที่นิยมใช้งานในตอนนั้น คือ วินโดวส์ 3.11) จนมาถึงปัจจุบันที่วินโดวส์ทำงานแบบ 32 บิต (95, 98, ME, XP, 2000 และ NT4) WinHelp ก็จะเป็นแฟ้มช่วยเหลือแบบ 32 บิตเช่นเดียวกัน เนื่องจาก WinHelp ได้มีมานานแล้ว ดังนั้นในหมู่โปรแกรมเมอร์รุ่นลายคราม จึงมักนิยมเรียกกันว่า Classic Windows Help (.HLP) files

เป็นที่รู้กันดีว่า ในขั้นตอนการสร้างซอฟต์แวร์ขึ้นมาสักตัวหนึ่งนั้น สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึง มิใช่เพียงแค่ความสามารถของซอฟต์แวร์เท่านั้น สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือ ระบบช่วยเหลือ หรือ วิธีการใช้งานโปรแกรมในลักษณะต่าง ๆ สิ่งที่นิยมใช้เป็นแฟ้มเอกสารในการแนะนำโปรแกรม และวิธีการใช้งานโปรแกรม ก็คือ การสร้างแฟ้มช่วยเหลือ หรือ Help files นั่นเอง

ปกติในการสร้างแฟ้มช่วยเหลือจะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างจะยุ่งยากซับซ้อน เพราะเราจะต้องเริ่มเรียนรู้ถึงองค์ประกอบต่าง ๆ และขั้นตอนในการสร้าง WinHelp ซึ่งมีมากมายหลายขั้นตอน กว่าจะสร้างแฟ้มช่วยเหลือเสร็จแต่ละแฟ้ม ก็ใช้ระยะเวลาในการสร้างอยู่นานพอสมควร เมื่อสร้างแฟ้มเอกสารต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็น Help Project หรือ Topic Documents เราจะต้องทำการ Compile แฟ้มเอกสารต่าง ๆ เหล่านั้นให้กลายเป็นแฟ้มช่วยเหลือ ด้วย Windows 32-bit Help Compiler

WinHelp Compiler เป็นชื่อเรียกโปรแกรมที่ทำหน้าที่ในการ Compile แฟ้มเอกสารต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ Help Project และ Topic Documents ให้กลายเป็นแฟ้มช่วยเหลือ (.HLP) สำหรับวิธีการใช้งาน WinHelp Compiler จะมีขั้นตอนหลายขั้นตอน ดังนั้น ในการที่จะสร้างแฟ้มช่วยเหลือขึ้นมาได้ เราจะต้องมี WinHelp Compiler ติดตั้งอยู่ในระบบของเราเสียก่อน สำหรับในระบบของผู้ใดยังไม่มี WinHelp Compiler ติดตั้งอยู่ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ แฟ้ม WinHelp Compiler

จะเห็นได้ว่ากว่าเราจะสร้างแฟ้มช่วยเหลือขึ้นมาได้สักแฟ้มหนึ่ง จะต้องมีขั้นตอนที่ยุ่งยากวุ่นวาย แต่ปัญหานี้จะหมดไป ถ้าให้โปรแกรม Smile Help เป็นผู้จัดการสร้างแฟ้มช่วยเหลือให้แก่ท่าน เพราะโปรแกรม Smile Help ได้ถูกออกแบบมาเพื่อลดความยุ่งยากและซับซ้อนในการสร้าง Help filesด้วยโปรแกรม Smile Help นี้

"ผู้ใช้จะพบกับความสะดวกและง่ายดาย ในการสร้าง Help files จริง ๆ"

ขอเชิญพิสูจน์ได้ด้วยตัวของท่านเอง ... วันนี้

 

โฮมเพจ  |  PK-Name Card  |  Smile Help  |  ดาวน์โหลด  |  การสั่งซื้อโปรแกรม  |  ถาม-ตอบปัญหา  |  การติดต่อ

PK-Software Development (R)
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2543-2551 โดย นายภควัต กุลจันทร์ ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์แห่งประเทศไทย
อีเมล์: support@pksoftware.com  โฮมเพจ: http://www.pksoftware.com